در این برگه، لینک درسنامه‌ها، نمونه‌ سؤالات ریاضی و هندسهٔ دهم سایت تکمیلی به‌مرور قرار داده می‌شود. می‌دانیم که اصلی‌ترین ضعف هر دانش‌آموز در یک مبحث ریاضی یا هندسه این است که او به‌خوبی به مطالب پیش‌نیاز آن مبحث مسلط نیست. بنابراین، درسنامه‌های سایت تکمیلی به‌صورت موضوعی نوشته می‌شوند تا اگر شما خوانندگان عزیز در مطالب پیش‌نیاز یک مبحث مشکل داشتید، به‌سادگی و با چند کلیک بتوانید یک‌بار دیگر مطالب پیش‌نیاز آن مبحث را بخوانید. و سپس، با دانش و توانایی کافی سراغ مطالب جدید بروید.

درسنامه‌های ریاضی دهم

درسنامهٔ توان (به‌زودی!)

درسنامهٔ مثلثات (به‌زودی!)

درسنامهٔ ترکیبیات (به‌زودی!)

نمونه سؤالات ریاضی دهم

مسائل تکمیلی الگو و دنباله

مثلثات

مسائل نسبت‌های مثلثاتی مسائل تشخیص ناحیه

مسائل محدودهٔ تغییرات (در مرحلهٔ ویرایش است و قبل از خرداد ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.)

مسائل اتحادهای مثلثاتی (در مرحلهٔ ویرایش است و قبل از خرداد ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.)

مسائل معادلهٔ خط (در مرحلهٔ ویرایش است و قبل از خرداد ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.)