آیا مسئله‌ای دارید که نمی‌توانید آن را حل کنید؟!
آیا راه‌حل این مسئله در سایت تکمیلی موجود نیست؟!
این مسئله مربوط به کدام فصل کتاب ریاضی است؟!

به فصل مربوط به مسئله‌‌تان بروید و آن را در قسمت کامنت‌ها آپلود کنید. کارشناسان سایت تکمیلی مسئلهٔ شما را بررسی می‌کنند؛ و در صورتی که تشخیص دهند که مسئله شما قابلیت اضافه شدن به نمونه سؤالات وب‌سایت تکمیلی را دارد، آن را با راه‌حل تشریحی در همان صفحه قرار خواهند داد.

نمونه سؤال‌های این بخش از آزمون‌های معلمان نمونهٔ مدارس، کتاب‌ها و مسابقات ریاضی معتبر جهان، آزمون‌های هماهنگ کشوری، و مسائل طراحی شده در وب‌سایت تکمیلی، انتخاب شده‌اند. همهٔ مسائل این بخش به تفکیک فصل‌های کتاب‌های درسی هستند. این مسائل پاسخ تشریحی دارند و معلمان می‌توانند از آنها در کلاس درس یا آزمون‌هایشان استفاده کنند. تعداد این سؤالات با مشارکت کاربران سایت تکمیلی و کارشناسان و طراحان سؤال سایت تکمیلی به‌مرور افزایش می‌یابد. (هر هفته، برگهٔ نمونه سؤال‌های جدید را ببینید.)