این جمله‌ را بارها شنیده‌اید و یا شاید خودتان گفته‌اید:

بلد بودما، ولی بی‌دقتی کردم!

در جغدانه، با تمرین‌هایی متنوع، سعی می‌کنیم که دقت‌مان را افزایش دهیم. در قسمت‌هایی از جغدانه، از شما می‌خواهیم ایرادهایی از بخشی از یک فیلم یا بخشی از یک نوشته را پیدا کنید. در چنین قسمت‌هایی به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهیم کار فیلم‌ساز یا نویسنده را زیر سؤال ببریم؛ بلکه صرفاً با یافتن چنین ایرادهایی می‌خواهیم دقت‌مان را افزایش دهیم.

در هر کاری ممکن است ایرادهایی وجود داشته باشد؛ همان‌طور که نوشته‌های ما نیز در سایت Takmili.com ایرادهایی دارند که کاربران عزیز آنها را از طریق کامنت‌ها به اطلاع ما می‌رسانند. (و حتی در برخی کامنت‌های شما عزیزان هم ایرادهایی هست!)