آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

اشتراک ۱ ساله 

 ۳۵۰۰۰ تومان

شرکت در مسابقات تکمیلی

۱۲ آزمون آنلاین هوش پیشرفته

راهنمای حل مسائل کتاب
ریاضی تکمیلی هفتم، هشتم، و نهم

آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم

آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم

پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم، هشتم، و نهم سمپاد (بهمن ۹۶)

اشتراک ۶ ماهه

 ۲۵۰۰۰ تومان

شرکت در مسابقات تکمیلی

۱۲ آزمون آنلاین هوش پیشرفته

راهنمای حل مسائل کتاب
ریاضی تکمیلی هفتم، هشتم، و نهم

آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم

آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم

پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم، هشتم، و نهم سمپاد (بهمن ۹۶)Accounts

Accounts

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

اشتراک ۱ ماهه

 ۶۰۰۰ تومان

شرکت در مسابقات تکمیلی

۱۲ آزمون آنلاین هوش پیشرفته

راهنمای حل مسائل کتاب
ریاضی تکمیلی هفتم، هشتم، و نهم

آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هفتم

آزمون آنلاین ریاضی تکمیلی هشتم

پاسخ‌نامهٔ تشریحی مسائل ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی هفتم، هشتم، و نهم سمپاد (بهمن ۹۶)

 

***توجه:

لطفا به خاطر داشته باشید که حتما شماره تراکنش خود را در هنگام پرداخت یادداشت نموده و به همراه داشته باشید تا در صورت بروز مشکل احتمالی، بتوانید از طریق ایمیل riyazi.takmili@gmail.com یا آیدی تلگرام Takmilikomak@ به کارشناسان سایت ارائه کنید تا مشکل در اسرع وقت برطرف شود!

راهنمای ثبت‌نام و ورود به سایت تکمیلی

آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم