۱. چند تا از عبارت‌های زیر یک‌جمله‌ای هستند؟ و یا اینکه به یک‌جمله‌ای تبدیل می‌شوند؟
الف) $2|x|-|x|$
ب) $\frac{5x^2}{y}$
ج) $\frac{x^2y}{5}$
د) $-\sqrt{2}x$
هـ) $x^2+3x^2$
و) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$
ز) $\sqrt{x^2}$
ح) $18^{-1}$

پاسخ تشریحی

۲. در هر قسمت، یک‌جمله‌ای $A$ را بیابید و ضریب عددی آن را مشخص کنید.
الف) $A(-‎\frac{3}{5}‎t^2z)=\frac{7}{5}‎r^3z^3t^4$
ب) $A(‎\frac{\sqrt{2}}{3}p^2q^3)=‎\frac{\sqrt[3]{2}}{2}p^4q^5w^2$
ج) $(a^2-3ab)A=4a^2x-12abx$
د) $(y-z)A=\frac{3}{2}xy-‎\frac{3}{2}xz‎$

پاسخ تشریحی

۳. فرض کنید $A$ و $B$ یک‌جمله‌ای‌هایی با ضرایب عددی صحیح باشند. اگر $AB=x^2$، همهٔ حالت‌هایی را که $A$ و $B$ می‌توانند داشته باشند، بیابید.

پاسخ تشریحی

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات