۱. هریک از عبارت‌های زیر، چند ریشه دارند؟ آنها را بیابید.
الف) $2x+7$
ب) $(x+1)(x-2)$
ج) $x(x-3)(x-\sqrt{2})$
د) $x^2-1$

پاسخ تشریحی

۲. یک سه‌جمله‌ای درجه \(4\) مثال بزنید که ریشهٔ حقیقی نداشته باشد.

۳. یک چندجمله‌ای درجهٔ \(6\) مثال بزنید که دقیقاً \(4\)تا ریشهٔ گنگ داشته باشد.

۴. حداقل سه تا چندجمله‌ای درجه $4$ مثال بزنید که ریشه‌های آنها $1$، $2$، $-3$، و $-1$ باشد.

پاسخ تشریحی

۵. $P(x)$ای مثال بزنید که درجهٔ آن $3$ باشد و
\[P(2)=P(-\frac{1}{5})=P(-\sqrt{3})=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\]

پاسخ تشریحی

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات