ابتدا با استفاده از جئوجبرا، هریک از چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید و ریشه‌های آنها را بیابید. سپس، تعیین کنید که مقدار چندجمله‌ای‌های داده شده برای چه \(x\)هایی مثبت و برای چه \(x\)هایی منفی است. همچنین، بیشترین و کمترین مقدار هر چندجمله‌ای را مشخص کنید.

الف) \(15x^3+18x^2-12x-21\)
ب) \(5x^3+6x^2+2x+1\)
ج) \(x^4+3x^3+6x^2-3x-7\)
د) \(2x^4+7x^3-4x^2-27x-18\)
هـ) \(2x^3+x^2-5x+2\)
و) \(6x^3+41x^2-9x-14\)
ز) \(3x^4-2x^3-63x^2-18x+40\)


تجزیه با جئوجبرا

با استفاده از نرم‌افزار جئوجبرا و دستور Factor می‌توانید چندجمله‌ای‌ها را تجزیه کنید. برای مشاهدهٔ فیلم آموزشی، اینجا را کلیک کنید.

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات