۱. می‌خواهیم \(10\) پیتزا را به‌طور مساوی بین \(12\) نفر تقسیم کنیم. آیا لازم است همهٔ پیتزاها را به \(12\) قسمت مساوی تقسیم کنیم، یا با استفاده از تعداد برش‌های کمتر نیز می‌توان این کار را انجام داد؟

۲. می‌دانیم \(n\) یک عدد طبیعی است. ثابت کنید: \[\frac{1}{n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}\cdot\]

۳. ابتدا با استفاده از شکستن کسر واحد، هریک از اعداد زیر را به‌صورت کسر مصری بنویسید. سپس تعداد جمله‌های هر کسر مصری را مشخص کنید.
الف) \(\dfrac{2}{35}\)

ب) \(\dfrac{3}{7}\)

۴. فرض کنید \(n\) یک عدد طبیعی بزرگ‌تر از \(2\) باشد. آیا می‌توانید رابطه‌ای بسازید که با استفاده از آن همواره بتوان \(\frac{2}{n}\) را به‌صورت یک کسر مصری با سه جمله نوشت؟

اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات