۱. با ذکر دلیل مشخص کنید که کدام یک از تساوی‌های زیر اتحاد است و کدام یک اتحاد نیست.
الف) $3x^2-4x+x^2=10x+4x^2-14x$
ب) $(x-1)(x^3+x^2+x+1)=x^4-1$
ج) $x^4+2x-1=(x^2+x-1)(x^2-x+1)+x^2$

پاسخ تشریحی

۲. مثالی بیاورید که اتحاد بودن تساوی زیر را نقض کند.
\[(a+b-c)^3+(ab+2c)^3=(ab-2c)^3+(a+b+c)^3+3abc\]

پاسخ تشریحی

۳. جفت عبارت‌هایی را که تشکیل اتحاد می‌دهند، بیابید.

پاسخ تشریحی

۴. \(a\) و \(b\) چه اعدادی باشند که تساوی زیر یک اتحاد شود؟
\[a(x+1)^2+b(x+1)-ax^2-bx=8x+3.\]پاسخ تشریحی

۵. $a$ و $b$ دو عدد هستند به‌طوری‌که تساوی زیر اتحاد شده است. مقدار $a+b$ را به‌دست آورید.
\[1+x+2x^2-x^3=3+a(x-2)+b(x-2)^2-(x-2)^3\]

پاسخ تشریحی

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات