۱. به‌ازای چه مقدار \(a\) عبارت \(x^3+ax^2+x+6\) بر \(x-2\) بخش‌پذیر است؟

۲. اعداد \(a\) و \(b\) چه باشند تا \(ax^3+5x^2+bx-20\) بر \(x+2\) بخش‌پذیر باشد؟

۳. یک چندجمله‌ای بیابید که بر $x-1$ بخش‌پذیر باشد و همچنین باقی‌ماندهٔ تقسیمش بر $x+2$، $33$ شود.

پاسخ تشریحی

ویدئوی هفته

قانون دنبالهٔ زیر چیست؟
\[0,1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10,\dots\]

 

مسئلهٔ هفته

\[1+3+5+7+\dots+(2n-1)=?\]
 

کتاب هفته

خدمتکار و پروفسور

دسترسی سریع

هوش ET
اشتراک
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات