تست‌های هوش زیر، ترجمهٔ نهمین آزمون «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر است. هر آزمون این کتاب شامل \(40\) سؤال چندگزینه‌ای، جواب‌کوتاه، و تشریحی است. اکثر پاسخ‌های تشریحی نوشته شده، مفصل‌تر از کتاب اصلی هستند. سعی کنید ایدهٔ همهٔ این مسائل را به‌خوبی بیاموزید و اگر سؤال یا مشکلی داشتید آن را در قسمت کامنت‌های زیر مطرح کنید.

سؤال‌های چندگزینه‌ای و جواب‌کوتاه

تست هوش ۹

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 38


حاصل‌جمع اعدادی که باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد، چیست؟

2 / 38

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

3 / 38

سپهر و شروین پولی را به نسبت \(5\) به \(4\) بین خودشان تقسیم کردند. اگر سهم شروین \(24\) هزار تومان شده باشد، کل پول چقدر بوده است؟

4 / 38

سپهر و شروین پولی را به نسبت \(4\) به \(5\) بین خودشان تقسیم کردند. اگر سهم شروین \(24000\) تومان شده باشد، کل پول چقدر بوده است؟

5 / 38

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

6 / 38

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

7 / 38

تست هوش
چه وزنه‌ای باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد تا تعادل برقرار باشد؟

8 / 38

تست هوش
در جدول بالا، حاصل‌ضرب بزرگترین عدد زوج در کوچکترین عدد فرد چیست؟

9 / 38

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

10 / 38

تست هوش
کدام شکل باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

11 / 38

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

12 / 38

تست هوش
کدام سپر به سپر بالا شبیه‌تر است؟

13 / 38

تست هوش
شکل بالا گستردهٔ کدام مکعب (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

14 / 38

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

15 / 38

\[0, 27, 54, ?, 108, 135\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

16 / 38

تست هوش
در شکل بالا، \(9\)تا کاشی وجود دارد. در هر سطر و ستون، از ترکیب دو کاشی اول و دوم، کاشی سوم ساخته شده است با این شرط که اگر کاشی‌های اول و دوم شکل یکسانی در مکانی یکسان داشته باشند، آن شکل در کاشی سوم حذف می‌شود. یکی از این \(9\) کاشی اشتباه است؛ آن را بیابید. کاشی اشتباه باید با کدام‌یک از کاشی‌های زیر جایگزین شود؟

17 / 38

یک الگو \(3182596\) را به \(65283\)، و \(6742835\) را به \(53476\) تبدیل می‌کند. این الگو \(7496258\) را به چه عددی تبدیل می‌کند؟

18 / 38

با کدام سه قطعه می‌توان یک مربع ساخت؟
تست هوش

19 / 38

چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟
تست هوش

20 / 38

کدام شکل با بقیه فرق دارد؟

21 / 38

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

22 / 38

تست هوش
کدام شکل باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

23 / 38

ا‌، پ، ج، د، س، ؟
به‌جای علامت سؤال باید چه حرفی قرار بگیرد؟

24 / 38

\[{\rm A\;B\;C\;D\;E\;F\;G\;H}\] کدام حرف دو حرف چپ‌تر از حرفی که چهار حرف راست‌تری از حرفی که سمت راست حرف \(\rm A\) است، قرار دارد؟

25 / 38

در نمودار زیر نقطهٔ شروع و حروف جا افتاده را پیدا کنید، افقی یا عمودی و نه اریب، خانه به خانه پیش روید تا به کلمه‌ای 12 حرفی برسید.

تست هوش

26 / 38

کدام‌یک از کلمات زیر متفاوت از بقیه است؟

27 / 38

جای خالیِ داخل پرانتز را با یک کلمۀ 4 حرفی طوری پر کنید که کلمۀ جدیدی با کلمۀ سمت راست شکل دهد، و در عین حال جلوی کلمۀ سمت چپ قرار گرفته، با آن نیز کلمۀ دیگری بسازد.
زیست (* * * *) نامه

28 / 38

آبی - کارد - وسواس - ؟ - ارمنستان
در ترتیب کلمات بالا به جایِ علامت سؤال کدام کلمه باید قرار بگیرد؟

29 / 38

«زن در پی خط برگ» انگرامِ دو کلمه است که باهم تضاد معنایی دارند. آن دو را بنویسید.

30 / 38

هریک از حروف عبارت «الشمسی گلابی طویل‌تر» یک‌بار به‌کار برید تا به نام سه میوه برسید.
(نام این سه میوه را داخل کادر زیر بنویسید.)

31 / 38

در هر دایره نقطهٔ شروع و حروف جا افتاده را پیدا کنید، ساعتگرد بچرخید تا به نامِ دو نوع گل که هر کدام 8 حرف دارد برسید.
حروف به‌صورت متوالی و هر کدام یکبار استفاده می‌شوند.

تست هوش

(نام این دو گل را داخل کادر زیر بنویسید.)

32 / 38

کدام‌یک از کلمات زیر با بقیه فرق دارد؟

33 / 38

نسبت «راهرو» به «ایوان» مثل نسبت «اصطبل» است به:

34 / 38

«طاهر شاخدار» انگرامِ دو کلمه است که باهم شباهت معنایی دارند، آن دو را بنویسید.

35 / 38

ارزشمند - نمایاندن - ناباروری - ؟
کدام‌یک از کلمات زیر به دنبالِ ترتیبِ کلماتِ بالا، جای علامت سؤال می‌نشیند؟

36 / 38

در نمودار زیر نقطۀ شروع را پیدا کرده، ساعت‌گرد بچرخید و حروف جا افتاده را پر کنید تا به یک جملۀ \((5,4,4,3)\) کلمه‌ای برسید.
تست هوش

(جملهٔ مورد نظر را داخل کادر زیر بنویسید.)

37 / 38

«گوهر جان‌هلن» اَنِگرَم دو کلمۀ ۴ و ۶ حرفی است که باهم تضادِ معنایی دارند. آن دو را در کادر بنویسید.)

38 / 38

امروز چهار نفر از دوستان قدیمی‌ام را ملاقات کردم. صبح رودابه را دیدم و بعد از او به دایانا برخوردم. بعدازظهر یاسمین را دیدم. عصر با چه کسی روبه‌رو شدم؟

امتیاز شما

سؤال‌های تشریحی

۱.
تست هوش
قسمت حذف شده را رسم کنید.


۲. یک حرف به ابتدا، وسط، یا انتهای کلمات زیر اضافه کنید (لزوماً نه حرفِ مشابه) به‌طوری که 5 کلمۀ جدید ساخته شود که همه در یک زمینه باشند.
آب، سرابی، صوتی، رمز، مکی


کتاب تست هوش بی‌نظیر

تست هوش ۱ تست هوش ۲ تست هوش ۳ تست هوش ۴ تست هوش ۵ تست هوش ۶ تست هوش ۷ تست هوش ۸ تست هوش ۹ تست هوش ۱۰ تست هوش ۱۱ تست هوش ۱۲ تست هوش ۱۳ تست هوش ۱۴ تست هوش ۱۵ تست هوش ۱۶ تست هوش ۱۷ تست هوش ۱۸ تست هوش ۱۹ تست هوش ۲۰ تست هوش ۲۱ تست هوش ۲۲ تست هوش ۲۳ تست هوش ۲۴ تست هوش ۲۵

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

1 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام
به نظرم این سوال مشکل داره. ربطشون رو نمیفهمم.

Screen Shot 2021-07-31 at 8.43.59 AM.png