تست هوش ریاضی
مسابقه ریاضی

در بالا، اعداد سمت چپ علامت = را طوری داخل دایره‌ها قرار داده‌ایم که مجموع عددهایی که به هر دایره متصل‌اند، برابر عدد سمت راست علامت = باشد.

با قانون بالا، باید چه اعدادی را به‌جای هریک از حروف شکل زیر قرار داد؟


راهنمای حل


امتیازهای مرحلهٔ پنجم مسابقهٔ ۱ تکمیلی

$\rm AlI\; Mohammady$: ۵ امتیاز
هستی عادلی: ۴ امتیاز
$\rm w3\;math$: ۳ امتیاز
رکسانا عسگری: ۲ امتیاز
درسا: ۱ امتیاز

 

برای خواندن شرایط و قوانین «مسابقهٔ ۱ تکمیلی – تست هوش ریاضی»، اینجا را کلیک کنید.

مسابقه ریاضی

16
دیدگاه بگذارید

avatar
13 Comment threads
3 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
ریحانه رشیدیامیندرسارکسانا عسگریرکساناعسگری Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
رکسانا عسگری
Member
رکسانا عسگری

سلام برای پاسخ فقط جواب نهایی کافیست یا باید راه حل هم باشد ممنون ؟

امین
Guest
امین

f=3
E=4
C=1
D=2
A=6
B=5

درسا
Member
درسا

E=4
C=1
D=2
F=3
A=6
B=5

رکسانا عسگری
Member
رکسانا عسگری

سلام پاسخ E=4,f=3,.D=2,c=1,A=6,B=5 است وراه حل هم اینست که طبق تساوی مسئله اعداد سمت راست علامت تساوی همان پاسخ های مسئله هستند اما مسئله محل قرار گیری این اعداد را ازما خواسته به این منظور از بالای تساوی شر وع می کنیم که نوشته شده ۱۷=1 و طبق مسئله عدد ۱۷ در واقع مجموع اعدادی ست که به عدد ۱ متصل هستند. و ما
در صورت استفاده حداقل از اعداد سمت راست تساوی می توانیم برای بدست آورن عدد ۱۷ از۴ عدد استفاده کنیم یعنی عد د۱۷ را می توانیم
حد اقل به صورت جمع ۴ عدد۶و۵و۴و۲بنویسیم یعنی عدد ۱ باید در خانه باشد که ۴ عدد به آن متصل باشد واین خانه تنها خانه ی cاست و این گونه محل عدد ۱ مشخص میشود . و برای پیدا کردن محل عدد ۲ می توان از همین روش استفاده کنیم و طبق تساوی عدد ۲با عدد ۱۱ برابر شده در صورت استفاده حداقل از اعداد سمت راست تساوی می توانیم عدد ۱۱ را به صورت مجموع دو عدد ۵و۶ بنویسیم واین یعنی عدد دو باید در خانه ای باشد که حداقل دو عدد به آن متصل اند پس طبق این شرایط عدد ۲ را نمی توان در خانه ی fقرار داد وچون محل عدد ۱ را خانه cبدست آوردیم ۲ رامی توان روی خانه های A,B,D,E قر بدهیم وعدد ۲ را در هر یک از این خانه ها امتحان می کنیم تا اینکه وقتی آن را در خانه ی Dقرار می دهیم و اعدا دیگر را جاگذاری می کنیم مشاهده میشود که تساوی مسئله‌ برای اعداد صدق می کند باتشکر از سایت خوبتان که ما را به چالش می کشد پیروز و موفق باشید

رکسانا عسگری
Member
رکسانا عسگری

سلام پاسخ E=4,f=3,.D=2,c=1,A=6,B=5وراه حل هم اینست که طبق تساوی مسئله اعداد سمت راست علامت تساوی همان پاسخ مسئله هستند اما مسئله محل قرار گیری این اعداد را ازما خواسته به این منظور از بالای تساوی شر وع می کنیم که نوشته شده ۱۷=1 و طبق مسئله عدد ۱۷ در واقع مجموع اعدادی ست که به عدد ۱ متصل هستند

رکساناعسگری
Guest
رکساناعسگری

سلام 6=E=4,F=3,C=1,D=2,B=5,Aمیشود که در تساوی بالا صدق می کند (.راه حل ):طبق تساوی اعداد سمت راست تساوی همان اعداد مورد نیاز مسئله هستند اما مسئله از ما محل آن ها را خواسته به این منظور از بالای تساوی شروع می کنیم که گفته شده 17=1پس مجموع اعداد متصل به ۱ برابر ۱۷ است و ما برای بدست آوردن عدد ۱۷طبق
تساوی مسئله حداقل باید از ۴عدد سمت راست تساوی استفاده کنیم یعنی ما حداقل می توانیم عدد۱۷ را بصورت مجموع ۴عدد ۶،۵،۴،و۲ بنویسم بنابرین عدد یک باید در خانه ای باشد که ۴ به آن متصل شوند و این خانه تنها خانه یcاست .و برای عدد دو نیز از همین روش استفاده می شود در تساوی گفته شده ۱۱=2 وعدد یازده رو با اعداد داده شده می توان حد اقل به صورت مجموع دو عدد ۵و۶ نوشت پس باید در خانه ای باشد که حداقل ۲ عدد به آن متصل است پس نمی تواند روی fباشد چون fاین شرایط را ندارد وچون محل عدد یک را cبدست آورده بودیم پس ۲ میتواند درخانه های E,D,A,Bباشد و ما عدد دو را روی این خانه ها به ترتیب جایگذاری میکنیم مشاهده می کنیم که اگر ۲ در خانه Dباشد تساوی برای همه اعداد صدق می کند . باتشکر از سایت مفید تان که ما را برای حل مسائل به چالش می کشد .پیروز و موفق باشید

رکساناعسگری
Guest
رکساناعسگری

سلام 6=E=4,F=3,C=1,D=2,B=5,Aمیشود که در تساوی بالا صدق می کند (.راه حل ):طبق تساوی اعداد سمت راست تساوی همان اعداد مورد نیاز مسئله هستند اما مسئله از ما محل آن ها را خواسته به این منظور از بالای تساوی شروع می کنیم که گفته شده 17=1پس مجموع اعداد متصل به ۱ برابر ۱۷ است و ما برای بدست آوردن عدد ۱۷طبق
تساوی مسئله حداقل باید از ۴عدد سمت راست تساوی استفاده کنیم یعنی ما حداقل می توانیم عدد۱۷ را بصورت مجموع ۴عدد ۶،۵،۴،و۲ بنویسم بنابرین عدد یک باید در خانه ای باشد که ۴ به آن متصل شوند و این خانه تنها خانه یcاست .

رکساناعسگری
Guest
رکساناعسگری

سلام 6=E=4,F=3,C=1,D=2,B=5,Aمیشود که در تساوی بالا صدق می کند .

Last Torch Last torch
Member
Last Torch Last torch

A=6
B=5
C=1
D=2
E=4
F=3

هستی عادلی
Member
هستی عادلی

چون 1 بیشترین حاصل را دارد جایی قرارش می دهیم که بیشترین ارتباط را با دیگر اعداد داشته باشد
و چون عدد 3 کمترین حاصل را دارد در جایی قرارش می دهیم که کمترین ارتباط را با دیگر اعداد داشته باشد
و به همین ترتیب سوال حل می شود

هستی عادلی
Member
هستی عادلی

(با توجه به سخرانی سدریک ویلانی که در همین سایت قرار داده اید )

w3 math
Member
w3 math

a=6

b=5

c=1

d=2

e=4

f=3

هستی عادلی
Member
هستی عادلی

E 4
F 3
C 1
D 2
A 6
B 5

AlI Mohammady
Member
AlI Mohammady

با سلام، هر یک از حروف برابر چنین اعداد هستند:
A=6
B=5
C=1
D=2
E=4
F=3