تست‌های هوش زیر، ترجمهٔ ششمین آزمون «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر است. هر آزمون این کتاب شامل \(40\) سؤال چندگزینه‌ای، جواب‌کوتاه، و تشریحی است. اکثر پاسخ‌های تشریحی نوشته شده، مفصل‌تر از کتاب اصلی هستند. سعی کنید ایدهٔ همهٔ این مسائل را به‌خوبی بیاموزید و اگر سؤال یا مشکلی داشتید آن را در قسمت کامنت‌های زیر مطرح کنید.

سؤال‌های چندگزینه‌ای و جواب‌کوتاه

تست هوش ۶

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 39

در یک بازی هشت نفره به مدت 70 دقیقه، شش بازیکن تعویضی با هر بازیکن جایگزین می‌شوند به‌طوری که همه بازیکنان، از جمله بازیکنان تعویضی، برای مدت زمان یکسانی در زمین هستند. هر بازیکن چند دقیقه در زمین است؟

2 / 39

تست هوش

بین اعداد هر سطر و هر ستون جدول بالا رابطهٔ یکسانی برقرار است. چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

3 / 39

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

4 / 39

کدام کلمه (کلمات) زیر، آناگرامِ (در هم ریختهٔ) نام یکی از انواع مختلف بنا است؟

5 / 39

اگر یک کیلوگرم آرد به‌اضافهٔ نصف کیسه آرد برابر یک کیسه آرد باشد، آن‌وقت وزن یک کیسه آرد چند کیلوگرم است؟

6 / 39

با کنارهم قرار دادن کدام شکل‌ها می‌توان یک مربع ساخت؟
تست هوش

7 / 39

\[\begin{aligned}&742 (8710) 138\\&395 (12167)972\\&819 (?) 356\end{aligned}\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

8 / 39

تست هوش
کدام شکل باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

9 / 39

تست هوش
کدام حرف دو حرف راست‌تر از حرفی که دوتا بالاتر از حرفی که چهارتا چپ‌تر از حرف \(Z\) است، قرار دارد؟

10 / 39

«خوخادم الخص‌تر» آناگرامِ (به هم ریختۀ) کدام دو کلمهٔ مترادف هستند؟

(این دو کلمه را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

11 / 39

دو کلمۀ هم‌نویسه را تشخیص دهید که شباهتِ (هجّی) نوشتاری دارند اما از نظر آوایی فرق دارند. با این معانی:
به سپیده دم گویند
جادو

12 / 39

تست هوش
در بالا، اعداد سمت چپ علامت $=$ را طوری داخل دایره‌ها قرار داده‌ایم که مجموع عددهایی که به هر دایره متصل‌اند، برابر عدد سمت راست علامت $=$ باشد.
با توجه به قانون گفته شده، به‌جای $A$، $B$، $C$، $D$، و $E$ چه اعدادی باید قرار داد؟
تست هوش
(اعداد \(A\)، \(B\)، \(C\)، \(D\)، و \(E\) را به‌ترتیب داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

13 / 39

تست هوش
شکل بعدی کدام است؟

14 / 39

در هر دایره نقطهٔ شروع و حروف جا افتاده را پیدا کنید، ساعتگرد بچرخید تا دو کلمه‌ٔ 8حرفیِ متضاد را کامل کنید.

تست هوش

(این دو کلمه‌ را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

15 / 39

کدامیک از کلمات زیر با بقیه تفاوت معنایی دارد؟

16 / 39

تست هوش
کدام شکل باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

17 / 39

س‌ف‌ک‌:‌‌ ‌ض‌‌‌ظ‌‌‌م
‌ش‌‌ق‌‌ط : ???

18 / 39

سرا سر دار بست ؟
کلمۀ بعدی که به جای علامت سؤال می‌نشیند، کدام است؟

19 / 39

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

20 / 39

در هر مربع حروفِ یک کلمۀ 9‌حرفی وجود دارد، این دو کلمۀ مترادف را بنویسید.
تست هوش

21 / 39

تست هوش
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

22 / 39

برای کامل کردن نام دو درخت، حروف جا افتاده را پیدا کنید.
* * ا * ی * ت * *
* ی * م * * و *

(نام این دو درخت را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

23 / 39

اگر پنج مرد یک خانه را در \(16\) روز بسازند، دو مرد همان خانه را در چند روز می‌سازند؟ فرض کنید تمام مردان با یک سرعت کار می‌کنند؟

24 / 39

تست هوش
کدام شکل باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

25 / 39

تست هوش

شکل بالا گستردهٔ کدام مکعب (مکعب‌های) زیر می‌تواند باشد؟

26 / 39

اگر 2=پ در ی‌ان به معنی دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند باشد، آن‌وقت 1=د ص‌ن به چه معناست؟

27 / 39

تست هوش
کدام‌یک از شکل‌های زیر شباهت بیشتری به شکل بالا دارد؟

28 / 39

نسبت «کلاشینکف» به «تفنگ» مثل نسبت «ذوالفقار» است به:

29 / 39

\[1,3,4,7,11,18,29,?\]
چه عددی باید به‌جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

30 / 39

نسبت «آب‌پز» به «جوشاندن» مثل نسبت «سوخاری» است به:

31 / 39

کدام حرف مقابل حرفی که دو حرف پادساعتگرد بعد از حرفی که مقابل حرف «ح» است، قرار دارد؟

تست هوش

32 / 39

در هر یک از کلمات عبارت «او صدای خاک و بر انداز و یاس» یک حرف را تغییر دهید طوری که به یک مصرع شعر برسید.

33 / 39

حاصل عبارت زیر را به‌صورت یک کسر ساده‌نشدنی بنویسید.
\[\frac{27}{74} \div \frac{9}{37} \times \frac{6}{17}\]
(برای خط کسری از علامت «/» استفاده کنید.)

34 / 39

از ترکیب کدام چهار تکواژ (جزء) می‌توان به دو کلمۀ متضاد رسید؟ آن دو کلمه را بنویسید.
هور، داس، گذر، تان، نان، وام، زود، دری، باد، ذال

35 / 39

برای کامل کردن کلمۀ 9‌حرفیِ مورد نظر، مربع را از یکی از 4‌گوشۀ آن شروع کنید، تا مرکز مربع مارپیچی و ساعتگرد چرخیده و حروف جا افتاده را پیدا کنید.

تست هوش

36 / 39

\[7, 4, 2, 6, 3, 5, 8, 1, 9\]
اختلاف بین میانگین اعداد بالا و دومین عدد کوچک زوج در این اعداد چقدر است؟

37 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

38 / 39

تست هوش
قسمت حذف شده کدام است؟

39 / 39

در هر یک از کلمات عبارت «ور بمیرد او نمیری زین سبب» یک حرف را تغییر دهید طوری که به یک مصرع شعر برسید.

امتیاز شما

تست‌های هوش آنلاین بیشتر

سؤال‌های تشریحی

تست هوش
شکل حذف شده را رسم کنید.


کتاب تست هوش بی‌نظیر

تست هوش ۱ تست هوش ۲ تست هوش ۳ تست هوش ۴ تست هوش ۵ تست هوش ۶ تست هوش ۷ تست هوش ۸ تست هوش ۹ تست هوش ۱۰ تست هوش ۱۱ تست هوش ۱۲ تست هوش ۱۳ تست هوش ۱۴ تست هوش ۱۵ تست هوش ۱۶ تست هوش ۱۷ تست هوش ۱۸ تست هوش ۱۹ تست هوش ۲۰ تست هوش ۲۱ تست هوش ۲۲ تست هوش ۲۳ تست هوش ۲۴ تست هوش ۲۵


کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

4 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

(**) در قسمت پاسخ های تشریحی یک سوال بدون پاسخ رها شده است(در تصویر مشخص می باشد) این مورد هم ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد.
با سپاس از زحمات بی دریغ شما

خطا2.png

ممنون از تذکرات شما
حتماً بررسی می‌کنیم.

با سلام و درود خدمت شما
چند موردی که به نظر میرسد نیاز به بازنگری داشته باشد را خدمتتون عرض می کنم..
(*)در تصویر زیر متنی که بالای امتیازِکسب شده نمایش داده میشود نباید نمایش داده شود.(چون سوالات ازمون کامل هستند)
یک مرتبه از روی کنجکاوی به هیچ یک از سوالات ازمون پاسخ ندادم و درصد امتیاز من را نزدیک به 3 درصد نمایش داد که این مورد ممکن هست نیاز به اصلاح داشته باشد.

خطا1.png

سلام
این مورد یک ایراد در نرم‌افزار است که امیدواریم شرکت سازنده به‌زودی آن را برطرف کند.
با سپاس از همراهی شما