تست‌های هوش زیر، ترجمهٔ اولین آزمون «کتاب تست هوش بی‌نظیر»، نوشتهٔ فیلیپ کارتر است. هر آزمون این کتاب شامل \(40\) سؤال چندگزینه‌ای، جواب‌کوتاه، و تشریحی است. اکثر پاسخ‌های تشریحی نوشته شده، مفصل‌تر از کتاب اصلی هستند. سعی کنید ایدهٔ همهٔ این مسائل را به‌خوبی بیاموزید و اگر سؤال یا مشکلی داشتید آن را در قسمت کامنت‌های زیر مطرح کنید.

سؤال‌های چندگزینه‌ای و جواب‌کوتاه

تست هوش ۱

از کتاب تست هوش بی‌نظیر
نوشتهٔ فیلیپ کارتر و کِن راسل

آبل (ریاضیدان مشهور نروژی) در پاسخ به این پرسش که چگونه توانسته به‌سرعت به ریاضیدانی مهم تبدیل شود، گفته است:

فقط آثار استادان را مطالعه کردم و نه شاگردان آنها وکپی‌کارها را.

تلفن همراه را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

1 / 35

کدام‌یک از کلمات زیر بیشترین تضاد را با «نهی کردن» دارد؟

2 / 35

کار، گزار، پیگرد، قانونی، صلاح، ؟
به‌جای علامت سؤال، کدام کلمه را باید قرار داد؟

3 / 35

کدام شیء است که معمولاً آن را در قفسه یا کیف می‌گذارند و اگر یکی از حروف کلمهٔ آن را حذف کنیم، به کلمه‌ٔ دیگری تبدیل می‌شود که معنای یک وسیله‌ٔ تفریحی را دارد؟

4 / 35

کدام حرف روبه‌روی حرفی که ساعتگرد دو حرف بعد از حرف مقابل «ث» است، قرار دارد؟
تست هوش

5 / 35

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟
\[6\frac{7}{8},\,2\frac{9}{16},\,5\frac{5}{8},\,3\frac{13}{16},\,4\frac{3}{8},\,?\]

6 / 35

کدام‌یک با بقیه فرق دارد؟

7 / 35

در هواشناسی، نسبت خط هم‌دما به دما مثل نسبت خط هم‌فشار است به:

8 / 35

با جابه‌جاییِ حروف کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، نوعی غذا ساخته می‌شود؟

9 / 35

در شکل زیر، چند خط وجود دارد؟
تست هوش

10 / 35

تست هوش
قسمت حذف شده، کدام است؟

11 / 35

کدام‌یک از کلمات زیر با عبارت «به عرش رفتن» شباهت معنایی ندارد؟

12 / 35

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار دارد؟
\[0,1,2,4,6,9,12,16,?\]

13 / 35

دو کلمه پیدا کنید (از هر پرانتز یکی) به‌طوری که ارتباط کلمهٔ پرانتز اول با کلمهٔ قرمزرنگ، مثل ارتباط کلمهٔ پرانتز دوم با کلمهٔ سبزرنگ باشد.
دریا (مرطوب، شناگر، کشتی)
برف (کوهستان، یخ، اسکی‌باز)

(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

14 / 35

تست هوش
به کدام شکل زیر می‌توان یک نقطهٔ سیاه اضافه کرد به‌طوری که شرایط دو نقطهٔ سیاه آن با شرایط دو نقطهٔ سیاه شکل بالا یکسان باشد؟

15 / 35

حاصل‌جمع اعدادی که باید به‌جای علامت‌های سؤال قرار بگیرید، چیست؟
\[10,30,32,96,98,294,296,?,?\]

16 / 35

کدام‌یک با بقیه فرق دارد؟

17 / 35

به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

تست هوش

18 / 35

کدام دو کلمه از کلمات زیر از نظر معنایی به هم نزدیک‌تر هستند؟

19 / 35

دقیقاً \(9\) دقیقهٔ پیش، به‌اندازهٔ دوبرابر دقایقی که الان تا ساعت \(12\) ظهر مانده،‌ از ساعت \(10\) صبح گذشته بود. چند دقیقهٔ دیگر، ساعت \(12\) ظهر می‌شود؟

20 / 35

کدام‌ با بقیه فرق دارد؟

21 / 35

در نمودار زیر، ساعتگرد بچرخید تا دو کلمه‌ٔ 8حرفی مترادف پیدا کنید. نقطهٔ شروع این دو کلمه، لزوماً در یک دایره نیست.
تست هوش

این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.

22 / 35

در جدول زیر افقی یا عمودی (نه مورب) پشت هم پیش روید و یک کلمه‌ی 12حرفی پیدا کنید. ابتدا نقطه‌ٔ شروع و همین‌طور حروف جاافتاده را پیدا کنید. سپس کلمهٔ \(12\)حرفی را در کادر زیر بنویسید.
تست هوش

23 / 35

کدام‌یک از کلمات داخل پرانتز بیشترین شباهت معنایی را با کلمه «لطمه» دارد؟

24 / 35

محیط، سوزن، نگه، پارک
کدام‌یک از کلمات زیر می‌تواند ویژگی مشترکی از نظر ترکیب متداول کلمات برای 4کلمه‌ی بالا باشد؟

25 / 35

در جای خالی، کدام گزینه را باید قرار داد؟

تست هوش

26 / 35

کلید $A$ لامپ‌های \(1\) و \(2\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $B$ لامپ‌های \(2\) و \(4\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.
کلید $C$ لامپ‌های \(1\) و \(3\) را «روشن‌-خاموش» یا «خاموش-روشن» می‌کند.

بعد از اینکه به‌ترتیب کلیدهای \(C\)، \(A\)، و \(B\) را فشار داده‌ایم، لامپ‌های شکل ۱، به شکل ۲ تغییر وضعیت داده‌اند. (دایره‌های سفید به‌معنای روشن بودن لامپ‌ها و دایره‌های سیاه به‌معنای خاموش بودن آنهاست.)

کدام کلید کار نکرده است؟

27 / 35

کدام عدد با بقیه فرق دارد؟

28 / 35

تست هوش
به‌جای علامت سؤال چه عددی باید قرار داد؟

29 / 35

تست هوش

کدام شکل زیر را به شکل بالا بچسبانیم تا یک مربع کامل ساخته شود؟

30 / 35

دقیقاً 48 دقیقهٔ پیش، به‌اندازهٔ دوبرابر دقایقی که الان تا ساعت \(12\) ظهر مانده،‌ از ساعت \(9\) صبح گذشته بود. چند دقیقهٔ دیگر، ساعت \(12\) ظهر می‌شود؟

31 / 35

تست هوش
شکل حذف شده، کدام است؟

32 / 35

مرد شلخته‌ای در کشوی خود \(53\) لنگه جوراب دارد: \(21\) لنگه جوراب آبی، \(15\) لنگه جوراب سیاه، و \(17\) لنگه جوراب قرمز. چراغ‌های اتاق او سوخته‌اند. مرد شلخته در تاریکی حداقل چند لنگه جوراب از کشوی خود بردارد تا صد در صد مطمئن شود که یک جفت جوراب سیاه برداشته است؟

33 / 35

در دایرهٔ زیر دو کلمه \(4\) و \(5\)حرفی پیدا کنید به‌طوری‌که حروفِ کلمه از یک نقطه شروع شده و به‌ترتیب تا آخر با وترهای دایره به هم وصل شده باشند.

تست هوش
(این دو کلمه را در کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

34 / 35

دو کلمه پیدا کنید (از هر پرانتز یکی) به‌طوری که ارتباط کلمهٔ پرانتز اول با کلمهٔ قرمزرنگ، مثل ارتباط کلمهٔ پرانتز دوم با کلمهٔ سبزرنگ باشد.
گِرَم (انرژی، وزن، مقیاس)
گره (آب، طناب، سرعت)

(این دو کلمه را داخل کادر زیر بنویسید و بین آنها فاصله بگذارید.)

35 / 35

به‌جای علامت‌های سؤال، چه اعدادی باید قرار داده شود؟

تست هوش

امتیاز شما

تست‌های هوش آنلاین بیشتر

سؤال‌های تشریحی

۱. در شکل زیر، هر عدد از حاصل‌جمع دو عدد پایینش به‌دست می‌آید. جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید.
تست هوش


۲. پول علی چهار برابر پول جمال، و پول جمال سه برابر پول سوسن است. این سه نفر روی‌هم \(192\) هزار تومان پول دارند. پول هریک از آنها چقدر است؟


۳. در بین اعداد زیر، پنج عدد پشت‌سرهم پیدا کنید به‌طوری‌که حاصل‌جمع آنها برابر \(22\) شود.
\[7,3,9,6,4,1,3,7,9,3,5,4,1,7,6,5\]


۴. شکل حذف شده را رسم کنید.
تست هوش


۵. پنج کلمه‌ٔ زیر را طوری کامل کنید که حرف پایانی کلمه‌ٔ اول همان حرفی باشد که در ابتدای کلمه‌ٔ دوم است. و حرف پایانیِ کلمه‌ٔ دوم نیز حرف ابتدای کلمه‌ٔ سوم باشد. به‌همین ترتیب تا جایی که همان حرفی که در پایان کلمه‌ٔ پنجم آمده است در حرف ابتدای کلمه‌ٔ اول تکرار شود تا این چرخه کامل شود.
*اد*
*م‌ی*
*اد*
*اه*
*ار*

کتاب تست هوش بی‌نظیر

تست هوش ۱ تست هوش ۲ تست هوش ۳ تست هوش ۴ تست هوش ۵ تست هوش ۶ تست هوش ۷ تست هوش ۸ تست هوش ۹ تست هوش ۱۰ تست هوش ۱۱ تست هوش ۱۲ تست هوش ۱۳ تست هوش ۱۴ تست هوش ۱۵ تست هوش ۱۶ تست هوش ۱۷ تست هوش ۱۸ تست هوش ۱۹ تست هوش ۲۰ تست هوش ۲۱ تست هوش ۲۲ تست هوش ۲۳ تست هوش ۲۴ تست هوش ۲۵

کتاب هوش et

ریاضی تکمیلی

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

 

ویدئوی هفته

دانلود مقالهٔ کانویویدئوهای بیشتر

 

کتاب هوش فرازمینی et

11 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام این سوالات هوش که به صورت سبز رنگ هستن در کتال هوش et ششم یا نهم کدومش اومدا؟؟ به صورت جاپی جایی ندارید؟ ممنون

سلام و درود
در توضیحات مربوط به سوال شماره ی 5 تست های تشریحی ازمون اول بجای نادر نوشته شده است تادر که به گمانم اشکال چاپی باشد.
در ضمن در صورت سوال قسمت سوم ذکر شده “ا ه” و از اخر کلمه ی قبلی حرف “ن” را داریم و باید به ابتدای ان اضافه کنیم !!!(“ا ه برای راهب است)
فکر میکنم یک کلمه جا افتاده است!!!(تعدادشان که 4 تا است و باید 5 تا باشد)
ممنونم اگر رسیدگی کنید.

ممنونم ولی مثل اینکه نتونستم به خوبی توضیح بدم و سوال کماکان دارای اشکال هست…

2021-05-29 تست هوش آنلاین ۱ ریاضیات تکمیلی.png

این تصویر گویا تر هست.

2021-05-29 تست هوش آنلاین ۱ ریاضیات تکمیلی.png

درود بر سایت بی نظیر تکمیلی.
از امکانات و محتوای بینظیرتون بسیار ممنون هستم.

سلام و درود بر سایت بی نظیر تکمیلی
سوالی پیش اومده و اینکه..
منظور شما از نمره کامل(100درصد) در نوبت اول پاسخ گویی به سوالات هست و یا با توجه به اینکه میتوان چندین مرتبه در ازمون شرکت کرد در نوبت های دوم و سوم و… هم نمره ی صد درصد(در صورت کسب) منظور مشود؟؟
ممنونم.

سلام و درود
خدا قوت بر شما.
در بین سایت های فارسی زبان شما تنها سایتی هستید که با این کیفیت و دقت عملکردی فوق العاده ارایه میکنید. (از این بابت بسیار ممنونم و قدردان هستم و) استمرار این امر مورد انتظار است.
هر روز(کما فی السابق) پیگیر مطالب کاربردی و زیباتون هستم.