در بازی زیر، حاصل عملیات هر سطر و هر ستون در انتهای آن نوشته شده است. اعداد \(1\) تا \(9\) را طوری داخل خانه‌های خالی قرار دهید که عملیات هر سطر و هر ستون درست باشد. توجه کنید که ترتیب اعمال ریاضی، باید برای هر سطر و هر ستون برقرار باشد.

اگر مشتری سایت تکمیلی هستید، وارد حساب کاربری‌تان شوید تا رکوردهای شما در این بازی ثبت شود.
با خرید یکی از محصولات سایت تکمیلی، مشتری سایت خواهید شد و می‌توانید در بازی‌ها با سایر کاربران رقابت کنید.

اگر با ترتیب اعمال ریاضی آشنا نیستند، حتماً درسنامهٔ اولویت عملگرها را بخوانید.

ترتیب اعمال ریاضی

آنالیز ترکیبی

آزمون تیزهوشان

تست هوش

جادوی مریم میرزاخانی

محسن کیهانی

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات