تجزیه چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا
آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

تجزیه چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا

برای تجزیه چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا از دستور Factor استفاده می‌کنیم. برای مثال، برای تجزیهٔ $2x^4+x^3+4x^2+x+2$، در قسمت Input می‌نویسیم:

تجزیه چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا
سپس کلید Enter را فشار می‌دهیم. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، جئوجبرا، تجزیه شدهٔ چندجمله‌ای $2x^4+x^3+4x^2+x+2$ را نمایش می‌دهد.
تجزیه چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا

ضرب چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا

برای ضرب چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا از دستور Factor استفاده می‌کنیم. برای مثال، برای یافتن حاصل‌ضرب $(x^2+2x-1)(x^2+\sqrt{2}\,x-4)$، در قسمت Input می‌نویسیم:
تجزیه چندجمله‌ای‌ها با جئوجبراسپس کلید Enter را فشار می‌دهیم. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، جئوجبرا، گستردهٔ عبارت $(x^2+2x-1)(x^2+\sqrt{2}\,x-4)$ را نمایش می‌دهد.
تجزیه چندجمله‌ای‌ها با جئوجبرا


نسخه‌های مختلف جئوجبرا را می‌توانید از اینجا دانلود کنید. در نوشته‌ٔ بالا، از نسخهٔ GeoGebra Classic 5 استفاده شده است.

آیا شما یک مسئله‌ٔ محاسباتی دارید که نمی‌توانید آن را با جئوجبرا حل کنید؟ مسئلهٔ خود را در قسمت کامنت‌های

«چگونه با جئوجبرا (Geoebra) همهٔ مسائل محاسباتی ریاضیات دبیرستانی را حل کنیم؟»

بنویسید تا روش حل مسئلهٔ شما، در سایت www.takmili.com نوشته شود.

آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of