با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

753

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

تفاضل صورت و مخرج کسر متعارفی مولد \(1.2\overline{3}\)، حتماً مضرب کدام عدد (عددهای) زیر است؟

2 / 10

اگر $A=\{x^2\mid x\in\mathbb{N},x\leq 3\}$ و $B=\{2x\mid x\in \mathbb{N}, x\leq 4\}$، آنگاه کدام مجموعه‌ (مجموعه‌ها) زیرمجموعهٔ $A\times B$ هستند؟
(تعریف حاصل‌ضرب دو مجموعه در صفحهٔ ۱۲ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

3 / 10

فرض کنید $A$ مجموعهٔ اعداد دورقمی باشد. اگر $B$ زیرمجموعه‌ای از $A$ باشد که عضوهای آن به‌‌صورت $5k$ باشند و $k\in A$، آنگاه حاصل‌جمع اعضای $B$ چیست؟

4 / 10

اگر $A=\{1,2,3,4,5\}$، آنگاه حداکثر با چند زیرمجموعهٔ $A$ می‌توان یک پادزنجیر ساخت؟

5 / 10

مجموعهٔ $A$ شامل همهٔ اعداد چهار رقمی است که با رقم‌های $1$، $2$، $3$ و $4$ نوشته می‌شوند و رقم تکراری ندارند. تعداد اعضای مجموعهٔ \(A\) با تعداد اعضای کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

6 / 10

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[-1-\big|1-|-1|\big|\]

7 / 10

$A$، $B$ و $C$ سه مجموعهٔ ناتهی هستند. عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

8 / 10

اگر $M=\{x\mid x\in\mathbb{R},\;x<10\}$ و $A=\{\sqrt{a}\mid a\in M\}$، آنگاه $A$ چند عضو صحیح دارد؟

9 / 10

چند مجموعهٔ $X$ در رابطه‌های $A\cup X=A$ و $A\cap X=\{1,2\}$ صدق می‌کند؟

10 / 10

از بین اعداد دورقمی که رقم \(6\) ندارند یک عدد به‌تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال آنکه این عدد مربع کامل باشد چقدر است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 28%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

2460

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

اگر \(A=\{0,2,4,6\}\)، \(B=\{2,3,5\}\)، و \(C=\{0,1,5,6\}\)، آنگاه
\(A\cap(B\cap C)\) و \(A\cap(B\cup C)\) به‌ترتیب کدام است؟

2 / 12

فرض کنید \(A=\{10,-10,12,6,4,2,-4,18,-2\}\) و \(B\) مجموعهٔ مضارب عدد \(3\) باشد. عبارت‌های درست را علامت بزنید.

3 / 12

اگر \(A\) و \(B\) زیرمجموعه‌های \(C\) باشند، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

4 / 12

عدد \(0\) عضو کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر است؟

5 / 12

حاصل \(\sqrt{\big(2-\sqrt{5}\big)^2}\) با کدام عبارت‌ (عبارت‌های) زیر برابر است؟

6 / 12

خانواده‌ای سه فرزند دارد. چقدر احتمال دارد که این خانواده دو دختر و یک پسر داشته باشند؟

7 / 12

با توجه به نمودار زیر، عبارت‌های درست را علامت بزنید.
مجموعه

8 / 12

عبارت‌هایی که یک مجموعه را مشخص می‌کنند، علامت بزنید.

9 / 12

می‌دانیم \(A=\{x\in\mathbb{R}\mid x > -1\}\)، \(B=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\leq x\leq3\}\)، و \(C=\{x\in\mathbb{R}\mid x\leq2\}\). عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

10 / 12

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[\Big(-2\frac{5}{6}+3\frac{1}{2}\Big)\div\Big(-1-\frac{1}{9}\Big)\]

11 / 12

کدام گزینه (گزینه‌های) زیر، مجموعهٔ \(\{1,2,5,10,17,\dots\}\) را با نمادهای ریاضی مشخص می‌کند؟

12 / 12

اگر \(A\) و \(B\) دو مجموعهٔ دلخواه باشند، آنگاه عبارت‌ (عبار‌ت‌های) درست را علامت بزنید.

امتیاز شما

میانگین نمرات: 42%

هوش ET

ویدئوی هفته

در این ویدئو، نیل اسلون مدیر معتبرترین دایرةالمعارف آنلاین دنباله‌های ریاضی، چند دنبالهٔ عجیب معرفی می‌کند که کمتر کسی می‌تواند قانون آنها را کشف کنید.

ویدئوهای بیشتر

  

مسئلهٔ هفته

در جدول زیر، به‌جای کدام اعداد صفر قرار داده شود تا مجموع هر سطر و هر ستون برابر \(16\) شود؟ برای این‌کار، حداقل چندتا صفر لازم است؟

مسئله ریاضی

ارسال پاسخمسئله‌های بیشتر

 

اشتراک
اطلاع از
5 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

سلام میشه لطفا از درس های دیگه ریاضی نهم هم نمونه سوال بذارید ؟؟
ممنون میشم 💞💞

سلام ازمون هاتون عالی هستن

سلام . خسته نباشید میشه برای ریاضی هشتم هم آزمون بگذارید؟