با آزمون‌ های آنلاین سایت تکمیلی، میزان توانایی خود را در مباحث مختلف بسنجید، ایرادات و مشکلاتتان را پیدا کنید و از ما برای برطرف کردن آنها کمک بخواهید.

ری‌آزمون یک سامانهٔ تولید آزمون ریاضی است که با هربار شرکت در آن سؤال‌های متفاوت با پیش برای دانش‌آموز تولید می‌کند؛ و همچنین در انتها کاربران می‌توانند نمره و پاسخ‌نامهٔ مربوط به همان آزمون را دریافت کنند.

آزمون آنلاین فصل ۳ و ۴ ریاضی و ریاضی تکمیلی نهم

2951

ری‌آزمون فصل ۳ و ۴ ریاضی نهم

تعداد سؤال: ۸ سؤال
زمان: ۲۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضی نهم، ریاضیات تکمیلی نهم، و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به فصل‌های ۳ و ۴ ریاضی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 8

\[‎\sqrt[3]{81}+‎\sqrt[3]{-24}-x=‎\dfrac{9}{10}‎\sqrt[3]{3}\]
در معادلهٔ بالا، \(x\) کدام است؟

2 / 8

اگر $x$ عددی نامنفی باشد، کدام عبارت (عبارت‌های) زیر، ریشه‌ٔ دوم $x^2$ است؟

3 / 8

عبارت‌ (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

4 / 8

دو شش‌ضلعی منتظم داریم و یک دایره به شعاع \(1\) واحد. رأس‌های یک شش‌ضلعی منتظم روی دایره قرار دارند و اضلاع شش‌ضلعی دیگر بر این دایره مماس‌اند. نسبت تشابه این دو چندضلعی چقدر است؟

5 / 8

اگر $a$ عددی گویا و $b$ عددی صحیح باشد و $6^8=3^2\times a^b$، آنگاه \(b\) چند مقدار مختلف می‌تواند داشته باشد؟

6 / 8

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[5^2+5^2-3^{-3}\]

7 / 8

در چهارضلعی $ABCD$ سه ضلع $AB$، $BC$ و $CD$ برابرند. اگر $A\widehat{B}C=150^\circ$ و $B\widehat{C}D=90^\circ$، آنگاه اندازهٔ زاویه‌ $CDA$ چقدر است؟

8 / 8

سعید مستطیلی داشت! آن را از وسط طولش نصف کرد. او حالا دو مستطیلِ متشابه با مستطیل اول دارد. نسبت تشابه چیست؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 25%

تجزیه عبارتهای جبری

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

3992

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی تکمیلی نهم

تعداد سؤال: ۱۰ سؤال
زمان: ۳۰ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون از مسائل کتاب ریاضیات تکمیلی نهم و مسائل آزمون‌های هماهنگ سال‌های گذشتهٔ سمپاد انتخاب شده‌اند. پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به تمرین‌های کتاب ریاضیات تکمیلی نهم، در حد مطلوب است.

1 / 10

اگر
\[A\times B=\Big\{\Big[{3\atop-1}\Big],\Big[{3\atop0}\Big],\Big[{3\atop1}\Big],\Big[{5\atop-1}\Big],\Big[{5\atop0}\Big],\Big[{5\atop1}\Big],\Big[{7\atop-1}\Big],\Big[{7\atop0}\Big],\Big[{7\atop1}\Big]\Big\}\] آنگاه عبارت‌های درست را علامت بزنید.
(تعریف حاصل‌ضرب دو مجموعه در صفحهٔ ۱۲ کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است.)

2 / 10

حاصل تقسیم $0.\overline{1}$ بر $0.11111$ کدام است؟

3 / 10

با توجه‌ به نمودار زیر، اگر تعداد افرادی که تنها به یک ورزش علاقه دارند، \(21\) نفر باشد، چند نفر تنها به \(2\) ورزش علاقه‌مند هستند؟

4 / 10

اگر $a=b$ و $c=d$، آنگاه مجموعهٔ $\Big\{\{a\},\{a,b\},\big\{\{a,b,c\},a\big\}\Big\}$ با کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

5 / 10

اگر $A=\{-22, -17, -12, -7, \dots\}$، آنگاه عبارت (عبارت‌های) درست را علامت بزنید.

6 / 10

حاصل $\big|7\sqrt{3}-12\big|$ کدام است؟

7 / 10

می‌خواهیم با سه تکه پارچهٔ هم‌عرض، پرچمی با سه رنگ متفاوت بدوزیم که در آن سه تکه افقی دوخته شوند. می‌توانیم پارچهٔ بالا را یکی از رنگ‌های سبز، آبی، قهوه‌ای یا مشکی، پارچهٔ میانی را یکی از رنگ‌های سفید، صورتی یا بنفش و پارچهٔ پایینی را یکی از رنگ‌های قرمز یا زرد انتخاب کنیم. اگر همهٔ حالت‌هایی را که می‌توان با شرایط گفته شده پرچم دوخت، مجموعهٔ $S$ بنامیم، تعداد اعضای مجموعهٔ $S$ با تعداد اعضای کدام‌ مجموعه (مجموعه‌های) زیر برابر است؟

8 / 10

مجموعهٔ $A=\{2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ را به چند طریق می‌توان به چهار زیرمجموعه‌اش افراز کرد، که شرایط زیر برقرار باشد؟
\(\bullet\) این چهار زیرمجموعه \(4\) عضوی، \(2\) عضوی، \(2\) عضوی، و \(1\) عضوی باشند.
\(\bullet\) مجموع اعضای هر زیرمجموعه عددی زوج باشد.
\(\bullet\) اعداد \(2\)، \(3\)، و \(4\) در یک زیرمجموعه باشند.
\(\bullet\) اعداد \(6\) و \(8\) در یک زیرمجموعه نباشند.

9 / 10

در هریک از شکل‌های زیر، دایره‌ها بیانگر مجموعه‌های $A$، $B$ و $C$ هستند. کدام‌ نمودار (نمودارها) می‌تواند $(A-B)\cap C$ باشد؟

10 / 10

سکه‌ای را چهار بار پرتاب کرده‌ایم. می‌دانیم بار دوم رو آمده است. احتمال اینکه دقیقاً دوبار رو آمده باشد، چقدر است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 26%

آزمون آنلاین فصل ۱ و ۲ ریاضی نهم

5228

ری‌آزمون فصل‌های ۱ و ۲ ریاضی نهم (کتاب درسی)

تعداد سؤال: ۱۲ سؤال
زمان: ۱۵ دقیقه

بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید؛ پرسش‌ها عوض می‌شوند!

توضیح: همهٔ سؤالات این آزمون در سطح مسائل فصل‌های ۱ و ۲ کتاب ریاضی نهم است. (بیشتر پرسش‌ها کپی مسائل کتاب ریاضی نهم هستند!) پس از پایان آزمون، نمرهٔ شما و میانگین نمرات همهٔ دفعاتی که آزمون اجرا شده است، نمایش داده می‌شود.
**توجه: پس از اتمام آزمون روی گزینهٔ «یه آزمون دیگه؟!» کلیک کنید.

اگر بتوانید حداقل سه‌بار (پشت سر هم) در این آزمون نمرهٔ کامل بگیرید، تسلط شما به مباحث کتاب درسی، در حد مطلوب است.

1 / 12

عبارت‌های درست را علامت بزنید.

2 / 12

اگر تاسی را دوبار بیندازیم، چقدر احتمال دارد که مجموع دو عدد رو شده، عددی اول باشد؟

3 / 12

عبارت‌هایی که مجموعهٔ اعداد گویا را نشان می‌دهند، علامت بزنید.

4 / 12

اگر \(A\) و \(B\) مجموعه باشند، آنگاه \((A-B)\cup (A\cap B)\cup (B-A)\) با کدام گزینهٔ زیر برابر است؟

5 / 12

کدام‌ مجموعه‌ (مجموعه‌ها) با مجموعه نقاط روی شکل زیر، برابر است؟
اعداد حقیقی

6 / 12

اگر \(A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}\) و \(A\cap B=\{3,5\}\)، آن‌وقت \((A-B)\cup(B-A)\) برابر است با:

7 / 12

کدام عبارت‌ (عبارت‌ها) همواره درست هستند؟

8 / 12

کدام عبارت‌ (عبارت‌ها) ناحیهٔ زرد نمودار ون زیر را نشان می‌دهد؟

9 / 12

حاصل عبارت زیر، کدام است؟
\[\frac{1}{-1-\dfrac{1}{-1-\frac{1}{3}}}\]

10 / 12

عبارت‌هایی که یک مجموعه را مشخص می‌کنند، علامت بزنید.

11 / 12

در یک کلاس، از \(30\) نفر دانش‌آموز \(16\) نفر والیبال و \(20\) نفر فوتبال بازی می‌کنند. چند نفر هم والیبال بازی می‌کنند و هم فوتبال؟

12 / 12

عدد \(0.292292229\dots\) عضو کدام مجموعه (مجموعه‌های) زیر است؟

امتیاز شما

میانگین نمرات: 43%

کتاب هوش et

فرصت استثنایی برای همهٔ دانش‌آموزان و معلمان

تلفن پشتیبانی و مشاوره: 09108360609

علیرضا علیپور

ثبت‌نام در کلاس‌های دکتر علیپور

کتاب جادوی مریم

اطلاعات بیشتر و لینک خرید کتاب

المپیاد ریاضی

ریاضی تکمیلی

 

ویدئوی هفته

آیا فقط یک عدد چهاررقمی با خاصیت ۶۱۷۴ وجود دارد؟

ارسال پاسخویدئوهای بیشتر

 

مسئلهٔ هفتهٔ بیست‌وششم

مسئلهٔ هشت وزیر. چگونه \(8\) وزیر را در یک صفحهٔ شطرنج قرار دهیم به‌ طوری‌که هیچ‌کدام دیگری را تهدید نکند.

هشت وزیر

ارسال پاسخمسائل بیشتر

57 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

خیلی راحت بود و ۱۰۰ زدم

Screenshot_2021-12-03-20-01-15-352_com.android.chrome.jpg

با سلام
ببخشید فکر کنم این سوال اشتباه است

IMG_20211118_114522.JPG

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید فکر کنم که جواب این سوال اشتباه است

Screenshot_۲۰۲۱۰۹۲۷-۰۸۵۲۳۵_Google.jpg

ببخشید این آزمون رو برای فصل های بالاتر نمی گذارید ؟

با سلام و عرض ادب و احترام
ببخشید به نظرم جواب این سوال اشتباه است لطفا چک کنید

Screenshot_۲۰۲۱۰۷۱۸-۱۳۲۶۱۳_Google.jpg

سلام
برای قبولی توی سمپاد توی شهری که فقط یه مدرسه تیزهوشان هست ،میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

سلام ممنون خیلی خوبه

سلام من مسابقات ریاضی مثل المپیاد را دوست دارم

لطفا برای فصل 5 و 6 هم آزمون طراحی کنید قبلی ها عالی بودند ممنون

سلام. خیلی خوب بود ولی ازتون خواهش میکنم ری آزمون فصل 5 رو حتما بزارید. چون بسیار بسیار مهمه. حتی برای متوسطه دوم

سلام خسته نباشید
ای کاش میشد ری آزمون دو فصل چهار و پنج رو هم بزارید به دو دلیل:
چون خیلی فصل های مهمی هستند و در آزمون ها سوالات تک و توکی ازشون میاد که سخت هستند
و دلیل دوم اینکه خیلی با هم مرتبط هستند و معلم ها ازشون سوالات ترکیبی طرح میکنند
ممنون میشیم ری آزمون این دو فصل رو هم بزارید
تشکر بابت زحمات شما .🌹

سلام
برای بقیه درس ها چیکار کنیم
اگر میشه برای بقیهدرس ها ریآزمون بزارید

عشقین عشق!

سلام
در یک جمله حرفم رو خلاصه کنم . . .

مرسی که هستید =)

ممنون

چه سخته

همه چی خیلییییییی عالیع
خیلی ازتون ممنونم🌹

سلام یه سوال
آیا مثلاً در آزمون تیزهوشان ریاضی رو صد بزنیم و استعداد تحلیلی رو هم خوب بدیم آیا رشته ریاضی فیزیک تیزهوشان یک قبول میشم؟

میخوای بری ریاضی فیزیک؟! خوش به حالت.موفق باشی

سلام
من به شخصه واقعا از ته دل از سایتتون ممنونم واقعا عالیه

واقعا عشقه
انشالله هر چی میخوای خدا بهت بده رئیس سایت

سلام
من خیلی دوست دارم تیزهوشان 1 مشهد قیول شم رشته ریاضی
ریاضیم هم عالبه و در المپیاد استانی هم مرحله اول 96 زدم
اما فارسیم خیلی ضعیفه
آیا فارسی مهمه در آزمون تیزهوشان رشته ی ریاضی؟

حتما

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
ببخشید ، ایا برای فصل ها 3 ، 4 ، 5 و … نهم هم ازمون وجود دارد؟
چون متاسفانه من ندیدم.

سپاسگزارم.

هنوز آماده نشده برای 5؟

ببخشید میشه آزمون فصل سوم رو هم آماده کنید!

ببخشید فرمولی برای بدست آوردن افراز های مجموعه های n عضوی نیست

ممنون

سلام خسته نباشید
یه سوالی داشتم توی ازمون تیزهوشان نهم به دهم از کتاب ریاضی تکمیلی هم سوال میاد یا فقط ریاضی معمولی؟ چون من وقتی این مساله ها رو حل کردم اشکال زیاد داشتم مدرسه تیزهوشان هم نمیرم یعنی باید اینا رو یاد بگیرم؟

سلام خسته نباشید ازمون فصل سوم نهم نمیزارید؟

سلام
آذر تموم شد چرا آزمون فصل ۳ و ۴ رو نذاشتید ؟

خیلی خوبه:)
فقط لطفا بخونید بد شرکت کنید من نخونده شرکت کرده بودم:(

سلام اول برید بخونید چون اگه نخونید فکر مکنید اصلا هیچی بلد نیستین و از ریاضی زده میشید

سلام میشه لطفا از درس های دیگه ریاضی نهم هم نمونه سوال بذارید ؟؟
ممنون میشم 💞💞

سلام ازمون هاتون عالی هستن

سلام . خسته نباشید میشه برای ریاضی هشتم هم آزمون بگذارید؟

سلام میشه سوالتونو داخل گروه بزارم ؟