صفر به توان صفر

صفر به توان صفر چیست؟

در تمرین ۹. ۴. ۱. ۱۲ از کتاب ریاضی تکمیلی ...
ادامهٔ مطلب

به زبان ساده، مریم میرزاخانی در دنیای ریاضیات چه کرد؟

در ویدئوی زیر، طاها یاسری، استاد دانشگاه آکسفورد به زبان ...
ادامهٔ مطلب

مثلث عددی خیام

در تمرین ۷. ۱. ۱. ۲۴، توضیحات مفصلی دربارهٔ مثلث ...
ادامهٔ مطلب

فرار بزرگ

یک معمای بسیار معروف، به‌صورت یک داستان مصور، در مجلهٔ ...
ادامهٔ مطلب

کاشی‌کاری

در سال ۲۰۱۰، فردریکو آردیلا و ریچارد استنلی مقاله‌ای با ...
ادامهٔ مطلب

روشی (تقریباً) مطمئن برای گرفتن نمرهٔ ۲۰ در درس ریاضی

سپیده چمن‌آرا سال‌ها معلم ریاضی مدارس فرزانگان تهران بوده است ...
ادامهٔ مطلب