۹. ۵. ۱. ۳. فرض کنید $A$ و $B$ یک‌جمله‌ای‌هایی با ضرایب عددی صحیح باشند. اگر $AB=x^2$، همهٔ حالت‌هایی را که $A$ و $B$ می‌توانند داشته باشند، بیابید.

راهنمای حل

\[\begin{aligned}A=x^2,&\quad B=1,\\A=-x^2,&\quad B=-1,\\A=x,&\quad B=x,\\A=-x,&\quad B=-x,\\A=1,&\quad B=x^2,\\A=-1,&\quad B=-x^2.\end{aligned}\]

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of