۸. ۱. ۱. ۱. الف) حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.
\[\begin{aligned}&\bullet\; 10+3-7-2\\&\bullet\; 3\times 4\div2\times 8\end{aligned}\]
ب) خلیل محاسبه‌های بالا را این‌گونه انجام داد:
\[\begin{aligned}&\bullet\; 10+3-7-2=10+3+(-7)+(-2)=4\\&\bullet\; 3\times 4\div2\times 8=3\times4\times \frac{1}{2}\times 8=48\end{aligned}\]
دربارهٔ روش خلیل بحث کنید.


راهنمای حل

الف)
\[\begin{aligned}10+3-7-2&=13-7-2\\&=6-2\\&=4\end{aligned}\]

\[\begin{aligned}3\times 4\div2\times 8&=12\div2\times 8\\&=6\times 8\\&=48\end{aligned}\]

ب)
خلیل عملِ تفریق را به جمع، و عملِ تقسیم را به ضرب تبدیل کرده است.
مثلاً به‌جای $3-7$ نوشته است $3+(-7)$ و به‌جای $4\div 2$ نوشته است $4\times \frac{1}{2}$.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of