۸. ۷. ۱. ۳. (ب) عدد زیر را به‌صورت تجزیه شده به عوامل اول بنویسید.
\[\big(18^{19}\times 19^{18}\big)^3\times 38^6\]


راهنمای حل

\[\begin{aligned}&\big(18^{19}\times 19^{18}\big)^3\times 38^6\\&=\big(18^{19}\big)^3\times\big(19^{18}\big)^3\times(2\times19)^6\\&=18^{57}\times19^{54}\times2^6\times19^6\\&=2^6\times18^{57}\times19^{60}.\end{aligned}\]

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of