۸. ۳. ۶. ۷. الف) در شکل روبه‌رو، با تعدادی پنج‌ضلعی منتظم و دو نوع چهارضلعی، یک کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع ارائه شده است. چرا این دو نوع چهارضلعی، لوزی هستند؟


ب) با تعدادی پنج‌ضلعی منتظم هم‌نهشت و یک نوع لوزی، یک کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع بسازید.


راهنمای حل

الف) لوزی یک چهارضلعی است که چهار ضلع برابر دارد. ضلع‌های لوزی‌های شکل بالا، همگی اضلاع پنج‌ضلعی‌های منتظم هم‌نهشت هستند.

ب)

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of