۸. ۳. ۶. ۱. الف) چرا هیچ‌کدام از کاشی‌کاری‌های زیر کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع نیستند؟

ب) کدام‌یک از کاشی‌کاری‌های بالا تک‌وجهی است؟
ج) کاشی‌کاری زیر یک کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع است. چرا؟


راهنمای حل

الف) در شکل آبی، دو مثلثی که نقطهٔ مشترک دارند، نه در یک رأس مشترکند و نه در یک ضلع. بنابراین شکل آبی یک کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع نیست.
در شکل صورتی، بعضی از چندضلعی‌هایی که نقطهٔ مشترک دارند، در دو ضلع مشترکند. بنابراین شکل صورتی یک کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع نیست.

ب) شکل صورتی یک کاشی‌کاری تک‌وجهی است. چون فقط از یک نوع چندضلعی (ده‌ضلعی) برای کاشی‌کاری استفاده شده است.

ج) چون هر دو شش‌ضلعی، یا هیچ نقطهٔ مشترکی ندارند، یا فقط در یک رأس مشترکند، یا فقط در یک ضلع مشترک هستند. بنابراین شکل زرد یک کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of