کاشی‌کاری. تعدادی چندضلعی در نظر بگیرید. به پوشاندن یک صفحه با این چندضلعی‌ها (و یا چندضلعی‌های هم‌نهشت با آنها) به‌طوری‌که این چندضلعی‌ها روی هم قرار نگیرند و شکافی بین‌ آنها ایجاد نشود، «کاشی‌کاری» می‌گویند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of